ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 46 | duben 2019 Měření a vyhodnocení nesymetrie napětí v distribuční síti Metody měření a vyhodnocení výsledků nesymetrie napětí definuje norma ČSN EN 61000-4-30 ed. 3. Metody měření jsou popsány pro každý důležitý typ parametru pro vyhodnocení výsledků nesymetrie napětí a jsou formulovány tak, aby umožnily získání spolehlivých, opakovatelných a porovnatelných výsledků bez ohledu na použitý vyhovující přístroj a bez ohledu na jeho podmínky. Elektrické hodnoty určené k vyhodnocení nesymetrie napětí Nesymetrie napětí je v podstatě mnoha- fázová, a proto měření se provádějí ve vícefázových napájecích distribučních soustavách. Může být nutné měřit fázové napětí nebo sdružené napětí nebo napětí mezi středním vodičem a zemí v závislosti na kontextu. Účelem této normy není na- řídit volbu elektrických hodnot určených k měření. Metody měření specifikované v normě ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 jsou takové, aby se v každém měřicím kanálu mohly vytvářet nezávislé výsledky. Měření proudu se mohou provést na každém vodiči včetně nulového vodiče a vodiče ochranné země. Agregace měření přes časové intervaly Základní měřicí časový interval pro velikos- ti parametru (napájecí napětí, harmonické, meziharmonické a nesymetrie) musí být časový interval 10 period pro napájecí síť 50 Hz (nebo časový interval 12 period pro napájecí síť 60 Hz). Měření nesymetrie napětí a proudu Požadavky na měření ve třídě A: Nesymetrie napájecího napětí se vyhod- nocuje s použitím metody symetrických složek. Při podmínkách nesymetrie je kro- mě sousledné složky U 1 přítomna alespoň jedna z následujících složek: zpětná složka U 2 a/nebo nulová složka U 0 . Základní složka efektivní hodnoty sig- nálu vstupního napětí se měří v časovém intervalu 10 period pro sítě 50 Hz. Poměrná zpětná složka u 2 se vyhodno- cuje následujícím poměrem vyjádřeným v procentech: Poměrná nulová složka u 0 se vyhodnocuje velikostí následujícího poměru vyjádřené- ho v procentech: zpětná složka u 2 = *100% sousledná složka nulová složka u 0 = *100% sousledná složka

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=