ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 16 | duben 2019 Přechodná přepětí způsobená spínáním v distribuční síti Zapínání vedení spínacím zařízením způsobuje přechodné jevy se strmou náběžnou vlnou s dobou náběhu řádově od desítek nanosekund do několika mikrosekund. Přesná hodnota a polarita odpovídá okamžiku v cyklu, v kterém se vyskytne sepnutí. V případě, že nejsou předem vloženy odpory, může amplituda přechodného jevu dosáhnout špičkové hodnoty fázového napětí v soustavě. Kdykoliv proběhne sepnutí vedení bez zatížení, může největší amplituda na konci vedení dosáhnout dvojnásobku špičkové hodnoty fázového napětí. Je-li spínán zatížený obvod, potom během spínacího procesu dochází k hoření ob- louku, které prostřednictvím ionizovaných plynů způsobuje vodivé spojení mezi kon- takty a útlum impulzního rušení. Vlivem šíření a odrazů přepěťových vln na vedení je první přechodný jev násle- dován, s časovým odstupem závislým na vzdálenosti bodů impedančního nepři- způsobení, dalšími nižší amplitudy. Tyto přechodné jevy tvoří skupinu impulzů. Přitom každý impulz může mít tlumený oscilační tvar vlny. Na vyhlazování náběhu vlny má značný vliv skinefekt. Jestliže se nevyskytne porucha izolace vedení, od- vozená napětí nikdy nepřekročí rychlost náběhu prvního napěťového přechodné- ho jevu. Spínání výkonových transformátorů a re- aktorů způsobuje přepětí vlivem rozptylové kapacity vysokonapěťových složek, která je řádově v nanofaradech. Amplituda vznik- lých přepětí může být dostatečná k tomu, aby způsobila zafungování pojistek zařízení proti přepětí a výsledná oscilace může mít kmitočtový rozsah od 100 Hz do několika kHz. Funkce ochrany proti přepětí způsobu- je velké přechodné proudy ve vysokonapě- ťových obvodech a v uzemňovací soustavě (špičková hodnota desítky kA s rychlostí ná- běhu až desítky kA za mikrosekundu). Spínání vedení způsobuje strmé pře- chodné náběžné vlny s náběžnou dobou řádově desítky nanosekund vlivem malých kapacit v blízkosti zdroje (ve srovnání s vy- pínačem obvodu). Přechodné jevy šířené

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=