ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 12 | duben 2019 Solar Monitor brána do automatizace využití elektrické energie Článek se zabývá automatizací spotřeby elektrické energie v závislosti na její výrobě pomocí fotovoltaických panelů s výkonem závislým na slunci. Solar Monitor nabízí snadno škálovatelné řešení, které se velice jednoduše přizpůsobí specifickým požadavkům investora. Proč automatizovat Výroba elektrické energie je věc jedna, ale její využívání a skladování je věc druhá. Spotřeba elektrické energie není vždy stej- ná, mění se v závislosti na mnoha faktorech. Např. pokud není nikdo doma, tak spotřeba může být výrazně nižší než v době, kdy ro- dina přichází, začíná vařit, svítit…Vyrábět si vlastní elektrickou energii za pomoci foto- voltaických panelů a pomocí měničů ji pou- štět do rozvodů 230 V patří v dnešní době k nejlevnějším způsobům výroby el. prou- du. I z těchto důvodů neustále přibývá po- čet budov se samostatnou výrobou el. ener- gie převážně pomocí fotovoltaiky, která se však vyznačuje nestálým výkonem závislým na intenzitě slunečního svitu. Řízení vlastní spotřeby el. energie v závislosti na její aktu- ální výrobě není v dnešní době ani zdaleka tak technologicky propracovaná oblast, jak by si jistě zasloužila. Kdo by netoužil po tom, aby jeho spotřebiče využívaly energii vyrobenou z jeho vlastních fotovoltaických panelů a nemusel ji draze kupovat z distri- buční sítě. Ve světě automatizace je předsta- va ručního zapínání energeticky náročných spotřebičů (bojler, elektrokotel…) doslova sci-fi. Dnešní i budoucí člověk si pořizuje chytré systémy, které budou samy ovládat technologie dle jeho požadavků, a to po vyhodnocení automaticky nasbíraných dat. Systémy, které na základě automaticky nasbíraných dat samy rozhodnou, kdy je nejvýhodnější ohřívat teplou vodu, ukládat energii do baterií atd. Před jakými obtížemi dnes stojíme Dnes není problém měřit aktuálně vyrá- běnou i spotřebovávanou energii pomocí elektroměrů, jež jsou schopné poskytovat data v reálném čase. Není problém ani sběr digitálních dat ze střídačů, senzorů sluneč- ního svitu... Např. pomocí systému od firmy Studer-Innotec je možné fakticky řídit uklá-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=