ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ALTERNATIVNÍ ENERGIE 104 | duben 2019 Velké věci od Tesly - bypass distribuční soustavy Tesla nikdy nepřestává přemýšlet o nových způsobech, jak provádět staré věci. Nikdy. Ani na minutu. Každá sekunda každého dne je věnována zkoumání nových nápadů, které mohou ze světa udělat lepší místo. Poslední březnový týden Tesla představila nový návrh, který by mohl radikálně otřást odvětvím veřejných služeb – solárních zařízení bez použití stávající elektrické sítě. Tesla podala žádost o patent na návrh, kte- rý by mohl lidem a podnikům se solárními zařízeními umožnit podělit se o elektrickou energii přímo. Pokud máte střešní solární systém, je v současnosti jediný způsob, jak se můžete o elektrickou energii, kterou zaří- zení vyrobí, podělit se svýmsousedem, vrátit ji do elektrické sítě a doufat, že ji energetická společnost pošle do domu vašeho souseda. Tesla má lepší nápad. Ve svém posled- ním podaném patentu číslo 16/186390 vysvětluje, jak by se lidé se solárními zaří- zeními na výrobu energie mohli společně podělit o vyrobenou elektrickou energii bez využití stávající elektrické sítě. Elek- trická síť by zde byla stále, připravená do- dat elektrickou energii v případě potřeby, sloužila by však spíše jako bateriový záložní systém než jako primární zdroj elektrické energie. Klíčem k návrhu je spojení solárních sys- témů přímými pevně zapojenými přípojka- mi, které by podle patentové přihlášky měly „umožnit sdílení elektrické energie, řízení toku elektrické energie přímými přípojka- mi a/nebo zaznamenávání relativních toků elektrické energie mezi zařízeními“. V přihlášce je dále uvedeno, že „Většina těchto systémů alternativních zdrojů je při- pojena k elektrické síti za pomoci již dříve existujících elektrických kabelů a infrastruk- tury energetické společnosti. Jako takové nejsou vybaveny pro efektivní řízení toku elektrické energie mezi systémy bez vzniku problémů s řízením a/nebo regulací. I když pomineme omezení energetické infrastruk- tury, současné systémy stále postrádají schopnosti interakce mezi systémy“. Tok elektrické energie mezi solárními systémy by byl řízen digitálně, patrně velmi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=