ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz EDITORIAL duben 2019 | 1 Milí čtenáři, dubnové číslo časopisu se zaměřuje na elektromobilitu, kvalitu elektrické energie a alternativní zdroje energie. Přehled produktů je věnován multimetrům a analyzáto- rům parametrů elektrické sítě. Jedním z aktuálně diskutovaných témat je především elektromobilita a její vliv na kvalitu elektrické energie a stabilitu celé distribuční sítě. Nabíjení elektromobilů musí vyhovovat alespoň úrovním harmonických kmitů a napětí tak, jak jsou vymezeny stávajícími normami ČSN EN 50160 ed. 3 a ČSN EN 61000-3-2 ed. 4. Co se ale stane s rozvod- nou sítí, pokud se na ni v budoucnu připojí stovky až tisíce elektromobilů? Vydrží to energetická síť nebo dojde k jejímu kolapsu? Kolik budou stát investice do jejího posí- lení a kdo to zaplatí? Představme si absurdní situaci, že jakmile se díky elektromobilům zvýší poptávka po elektrické energii, její cena poroste. Poroste tak i cena pro domácnosti a podniky, a to se projeví i na ceně zboží. Elektrická energie totiž nejde rozdělit na tu běžnou, pro domácnosti, a na tu určenou na ježdění. Navíc bude docházet k obrovskému výpadku příjmů do státního rozpočtu díky výpadku spotřební daně z pohonných hmot. Zavede se tedy spotřební daň na elektrickou energii? Žádný vládní program zatím neříká, jak bude tento výpadek v řádech desítek miliard korun nahrazen. Přitom možností mnoho není. A jsou politicky nepopulární a těžko je někdo bude prosazovat. Velmi pravděpodobně se může opakovat solární malér, kdy elektromobily zaplatíme ze svých daní, nebo v ceně elektřiny. Elektromobily určitě mají budoucnost při dnešních cenách elektrické energie a v provozu ve městech, ale bude tomu tak i v případě, že elektrická energie zdraží o spotřební daň? K závěr ubych ještě rád poděkoval všem, kteří nás navštívili v naší expozici na veletr- hu Amper 2019, odkud si každý mohl odnést tištěné vydání březnového čísla a také si mohl zřídit bezplatný odběr našeho časopisu. V rámci veletrhu Amper 2019 jsme pořádali další cyklus odborných seminářů za- měřených na bezpečnost strojních zařízení, především na požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3. Na seminář se dostavil rekordní počet účastníků a již dva týdny před veletrhem bylo vyprodáno. Na desítky z Vás se tak nedostalo. Máme však dobrou zprávu. Na přelomu května a června se bude pořá- dat seminář na stejné téma "Změny a rozdíly mezi„starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019", a to rovnou v šesti městech – Ústí nad Labem, Plzeň, Frýdek Místek, Humpolec, Brno a Praha. Na koho se tak nedostalo nebo nemohl z časových důvodů přijít, má novou jedinečnou šanci. Více informací naleznete v po- zvánce na straně 114. Pěkné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc.JaroslavBubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=