Bezpečné monitorování a řízení strojů s easySafety

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bezpečnostní řídicí relé easySafety vychází z koncepce standardních řídicích relé easy od společnosti Eaton. Svou konstrukcí, vybavením a certifikací však rozšiřuje možnosti využití těchto jednoduše programovatelných přístrojů do oblasti bezpečnostních obvodů, které jsou nedílnou součástí nejen strojních zařízení.

Problematika bezpečnosti strojů je důležité téma nejen pro konstruktéry a bezpečnostní techniky, kteří zajišťují eliminaci zbytkových rizik na svých zařízeních různými funkcemi tak, aby se pro obsluhu stala maximálně bezpečná. Díky bezpečnostnímu řídicímu relé je realizace těchto funkcí jednodušší a více flexibilní. Uživatel je schopný okamžitě reagovat na aktuální i budoucí změny v požadavcích na aplikaci.

Široké množství integrovaných bezpečnostních funkčních bloků nabízí využití relé easySafety jako kompaktního bezpečnostního modulu při zajištění komplexní bezpečnosti daného zařízení. Funkce jako jsou nouzové zastavení, dvouruční ovládání nebo hlídání světelných závor lze zakomponovat do jediného přístroje namísto zapojení několika standardních bezpečnostních relé, která by realizovala stejnou funkci. Navíc lze implementovat také standardní funkce pro klasické řízení automatizačních procesů bez návaznosti na bezpečnostní obvody a to vše při jednoduchém způsobu programování pomocí liniových schémat bez potřeby znalosti složitých programovacích jazyků jako u běžných bezpečnostních PLC. Výhodou tohoto řešení je i široké spektrum diagnostických hlášení každé bezpečnostní funkce. To má za následek zjednodušení analýzy vzniklých situací a rychlejší detekci důvodu aktivace bezpečnostní funkce. Ke zvýšení spolehlivosti jsou k dispozici čtyři testovací signály, které mohou zároveň sloužit jako napájecí body pro okruhy bezpečnostních funkcí. Speciálně uzpůsobený testovací signál kontroluje stav obvodu a bezpečnostního vstupu přístroje easySafety a zajišťuje monitoring a případné odpojení zátěže při poruše. Tím se docílí spolehlivější realizace každé bezpečnostní funkce.
Zárukou precizního způsobu vyhodnocení bezpečnostních signálů je u bezpečnostního řídicího relé easySafety certifikace institutem TÜV Rheinland a splnění nejvyšších standardů při zajištění obecných zásad zapojení bezpečnostních obvodů.

 • dle ČSN EN ISO 13849-1 až do PL e
 • dle ČSN EN 62061 až do SIL CL 3

Bezpečnostní řídicí relé easySafety jsou nabízena v několika provedeních, která dokáží pokrýt velké množství aplikačních požadavků. Základní rozdělení je dle typu výstupních kontaktů. Zákazník má možnost volit přístroje se čtyřmi reléovými výstupy zatížitelnými až do 6 A nebo provedení se čtyřmi tranzistorovými a jedním redundantním reléovým výstupem, kterým lze přímo ovládat zátěže bez nutnosti dalšího zdvojení externími stykači. Obě varianty lze vybrat s nebo bez integrovaného displeje, který lze využít nejen pro základní parametrizaci, ale také pro signalizaci a hlášení obsluze o stavu zařízení.

easysafety 2016 1

Bezpečnostní funkční bloky

Velké množství zpracovaných a otestovaných bezpečnostních funkčních bloků umožňuje realizovat široký okruh bezpečnostních aplikací pouze s jedním přístrojem. easySafety také disponuje osvědčenými a testovanými standardními funkčními bloky, které jsou známé z řídicích relé easy800, a díky tomu je možné také řízení obecných úloh.

Nouzové zastavení

 • Umožňuje bezpečné zastavení nebezpečných pohybů jak v kategorii 0 (okamžité zastavení), tak v kategorii 1 (řízené zastavení).

Bezkontaktní bezpečnostní přístroje (ESPE)

 • Ochrana nebezpečných prostor nebo okolí strojů prostřednictvím bezkontaktních světelných závor a zábran.

Přepínač provozního režimu

 • Používá se pro bezpečný výběr předvoleného provozního režimu vnějších kontrolních zařízení.

Bezpečné dvouruční ovládání

 • Typ III podle ČSN EN 574. Používá se pro strojní zařízení jako jsou lisy, děrovačky, řezačky, apod. Umožní chod stroje pouze v případě, kdy obě ruce obsluhy jsou mimo nebezpečný prostor a oba spínače jsou stisknuty v intervalu do 0,5 sekundy.

Monitorování klidového stavu

 • Používá se tam, kde vstup do nebezpečného prostoru není povolen, dokud nebezpečná hnací síla nepřejde do klidového stavu.

Kontrola zpětnovazebního obvodu

 • Vhodné pro bezpečnou kontrolu externě připojených prvků jako jsou stykače, relé nebo ventily.

Kontrola polohy pohyblivých ochranných zařízení bez blokování nebo s blokováním

 • Polohy jsou spolehlivě detekovány, sledovány a aktivovány vzhledem k bezpečnostním požadavkům – volitelné propojení přístroje s blokovacím bezpečnostním spínačem pro zvýšení ochrany osob. Toto zabezpečení ponechá uzavřeny monitorované zábrany až do úplného zastavení stroje.

Kontrola maximální rychlosti

 • Používá se pro kontrolu překročení rychlosti zátěže jako jsou pily a řezací zařízení. Je-li maximální rychlost překročena, dojde k vypnutí pohonu.

Bezpečné časové relé

 • Vhodné pro nastavení doby trvání od zapnutí a vypnutí kontaktu v bezpečnostním obvodu.

Uvolňovací kontakt

 • Dočasné uvolnění ochrany nepřetržitým působením na nožní nebo ruční spínač. Vhodné při seřizování stroje.

Rozšíření a komunikace

easySafety nabízí několik možností rozšíření pomocí různých modulů s odlišnými počty a typy I/O. Integrovaný easyNet slouží pro vzdálenou komunikaci s ostatními přístroji produktové řady relé easy nebo PLC ECP4. Výměna dat s PLC je možná také pomocí komunikačních modulů pro Profibus-DP, CANopen, DeviceNet nebo AS-Interface.

easysafety 2016 2

Konfigurace pomocí softwaru

Bezpečnostní funkční bloky mohou být konfigurovány přímo na modulu easySafety nebo prostřednictvím PC. Software easysoft-Safety nabízí uživatelsky příjemné prostředí, v němž lze bezpečnostní funkce konfigurovat pomocí kontaktních schémat, simulovat je a přenášet je do zařízení. Bezpečnostní modul easySafety nabízí více než obyčejné bezpečnostní relé. Jeho program může obsahovat i běžné kontaktní schéma, podle nějž modul vykonává takové funkce, jako je např. zpracování diagnostických hlášení nebo běžné úlohy řízení stroje. Obě části programu jsou však striktně odděleny a přístup k nim může být separátně zabezpečen hesly. Každé heslo přitom může mít až tři úrovně uživatelských práv. Díky tomu lze umožnit přístup k programům různým skupinám osob. Jestliže je nutné bezpečnostní část programu zcela zabezpečit proti změnám, programátor program zamkne a virtuální klíč zničí. Žádná další úprava programu potom není možná.

Bezpečnostní příručka pro strojní zařízení v souladu s normami ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN 62061

Společnost Eaton vytvořila bezpečnostní příručku pro výrobce strojů a zařízení, školitele a účastníky školení, jakož i zainteresované zákazníky, kteří mají co do činění s touto tématikou. Příručka poskytuje snadné seznámení se s širokou škálou materiálů o bezpečnostních technologiích. Bezpečnostní příručka Eaton obsahuje přehled nejdůležitějších faktorů zahrnutých do směrnic, norem a předpisů, které je třeba vzít v úvahu při použití bezpečnostních zařízení na strojích. Příručka používá příklady obvodů, aby ukázala, jak může být funkční bezpečnost realizována pomocí elektrických, elektronických a programovatelných komponent a systémů v bezpečnostních aplikacích.
Bezpečnostní příručka poskytuje také popis funkcí, jakož i jasné představení možného hodnocení každého příkladu obvodu. Vypočítané charakteristické hodnoty platí za předpokladů učiněných v bezpečnostních aplikacích a při použití bezpečnostních spínacích přístrojů.

Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Tel.: +420 267 990 411
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eaton.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.